ជារូបមន្តចុងក្រោយនៃផលិតផលស្ករគ្រាប់ជីម៉ាស់ដែលបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំStemCellដែលវាអាចចូលទៅបំពេញវីតាមីននៅក្នុងរាងកាយមនុស្សបានកាន់តែល្អ ធ្វើអោយកោសិកាយើងរឹងមុាំនិងជួសជុលកោសិកាដែលខូចអោយរស់ឡើងវិញបាន។

G-Maze Stemcell

19,00$ Regular Price
15,00$Sale Price

  គុណភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់

  Say hello

  012525242 /  086 525242

  096 9299999 / 088 3977777

   

  vslgroup.info@gmail.com

   

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest