អាយរៀលគឺជាស្តេចនៃសាប៊ូដែលចំរាញ់ចេញពីធម្មជាតិពិតៗ។

អត្ថប្រយោជន៏៖ 

  1. ព្យាបាលមុនដោយមិនរើសមូលហេតុ
  2. ព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅឬអាចម៍រុយតាមបែបធម្មជាតិ
  3. ធ្វើអោយស្បែកសខ្ចីក្មេងជាងវ័យ
  4. ព្យាបាលស្បែកជ្រួញ ឬយារធ្លាក់

Ireal Soap

29,50$Price
    V-Starlight (Cambodia) Group Co.,Ltd

    គុណភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់