អាយរៀលគឺជាស្តេចនៃសាប៊ូដែលចំរាញ់ចេញពីធម្មជាតិពិតៗ។

អត្ថប្រយោជន៏៖ 

 1. ព្យាបាលមុនដោយមិនរើសមូលហេតុ
 2. ព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅឬអាចម៍រុយតាមបែបធម្មជាតិ
 3. ធ្វើអោយស្បែកសខ្ចីក្មេងជាងវ័យ
 4. ព្យាបាលស្បែកជ្រួញ ឬយារធ្លាក់

Ireal Soap

29,50$Price
Size

  គុណភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់

  Say hello

  012525242 /  086 525242

  096 9299999 / 088 3977777

   

  vslgroup.info@gmail.com

   

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest