ស្បែកជាំខូចច្រើន មិនមែនជាបញ្ហាទៀតទេជាមួយ Triple Milky Softwhite Facial Scrub & Massage

 • ធ្វើស្បែកស្អាតស្រទន់ដោយថាមពលទឹកដោះX 3 សម្រាប់ស្បែកខ្លួន
 • ប្រតិបត្តិដល់ស្បែកដោយការជម្រុញកោសិការចាស់ថ្នមៗ បង្កើតស្បែកថ្មីដែលមានភាពស្រស់ស្រទន់
 • ធ្វើអោយស្បែកខ្លួនផូផង់ ភ្លឺថ្លា ក្មេងជាងវ័យ ដោយគុណតម្លៃសារជាតិផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចម្រេញចេញពីទឹកដោះ។
 • សារជាតិផ្សំដោយទឹកដោះគោ  ទឹកដោះឃ្មុំ  ទឹកដោះអង្ករ  មកពីប្រទេស ណូវែលសេឡង់ បារាំង អូស្រ្តាលី   
 • ប្រើបានតែសម្រាប់ស្បែកខ្លួនប៉ុណ្ណោះ          

Triple Milky White & Soft Body Scrub

15,00$Price

  គុណភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់

  Say hello

  012525242 /  086 525242

  096 9299999 / 088 3977777

   

  vslgroup.info@gmail.com

   

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest