ស្បែកជាំខូចច្រើន មិនមែនជាបញ្ហាទៀតទេជាមួយ Triple Milky Softwhite Facial Scrub & Massage

  • ធ្វើស្បែកស្អាតស្រទន់ដោយថាមពលទឹកដោះX 3 សម្រាប់ស្បែកខ្លួន
  • ប្រតិបត្តិដល់ស្បែកដោយការជម្រុញកោសិការចាស់ថ្នមៗ បង្កើតស្បែកថ្មីដែលមានភាពស្រស់ស្រទន់
  • ធ្វើអោយស្បែកខ្លួនផូផង់ ភ្លឺថ្លា ក្មេងជាងវ័យ ដោយគុណតម្លៃសារជាតិផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចម្រេញចេញពីទឹកដោះ។
  • សារជាតិផ្សំដោយទឹកដោះគោ  ទឹកដោះឃ្មុំ  ទឹកដោះអង្ករ  មកពីប្រទេស ណូវែលសេឡង់ បារាំង អូស្រ្តាលី   
  • ប្រើបានតែសម្រាប់ស្បែកខ្លួនប៉ុណ្ណោះ          

Triple Milky White & Soft Body Scrub

15,00$Price
    V-Starlight (Cambodia) Group Co.,Ltd

    គុណភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់