សំរាប់ទំនាក់ទំនងលក់បន្ត

សំរាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់លក់បន្តផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំពិតប្រាកដមែននោះ លោកអ្នកអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បាន ដែលមាន

អស័យដ្ឋាន៖  ផ្ទះលេខ៥៧ ផ្លូវជាតិលេខ០១ សង្កាត់និរោធ                        ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ១២៣៥៧
 

លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 525242    /   086 525242

                 096 9299999  /   088 3977777

V-Starlight (Cambodia) Group Co.,Ltd

គុណភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាពខ្ពស់