សំរាប់ទំនាក់ទំនងលក់បន្ត

សំរាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់លក់បន្តផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំពិតប្រាកដមែននោះ លោកអ្នកអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បាន ដែលមាន

អស័យដ្ឋាន៖  ផ្ទះលេខ៥៧ ផ្លូវជាតិលេខ០១ សង្កាត់និរោធ ្                        ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ១២៣៥៧
 

លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 525242    /   086 525242

                 096 9299999  /   088 3977777

  • Facebook Social Icon

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ V-Starlight (Cambodia) Group Co., Ltd

 

អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ57 ផ្លូវជាតិលេខ01 សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ

                    រាជធានីភ្នំពេញ 12357

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 012 525242 / 086 525242

               096 9299999  / 088 3977777

Say hello

 

 

more_info@vsl-camgroup.com